ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΚΟΛΛΗΣΕΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΣΤΗ ΓΗ, Ο ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΩΝ ΔΕΝ ΘΡΟΕΙΤΑΙ. ΚΑΙ ΑΝ ΑΔΙΚΗΘΕΙ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΤΙ ΑΔΙΚΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΒΑΖΕΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ(ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ- ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΑΓΙΟΣ)

Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

«Οἱ δαίμονες μή ἔχοντας σῶμα, ἐπειδή εἶναι πνεύματα, μόνο μέ λογισμούς, μέ δολιότητα καί ἀπάτη, προξενοῦν καί στόν ἑαυτό τους καί σ᾿ ἐμᾶς τήν κόλαση»

  Ἅγιος Ἡσύχιος
«Συμβουλές γιά τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων
καί τήν ἐνάρετη ζωή…»
 172. Ἀλλοίμονο στόν ἐσωτερικό ἄνθρωπο ἀπό τά ἐξωτερικά. Γιατί πολύ θά στεναχωρηθεῖ ὁ ἐσωτερικός ἄνθρωπος ἀπό τίς ἐξωτερικές αἰσθήσεις. Καί ἀφοῦ στεοχωρηθεῖ, θά χρησιμοποιήσει μαστίγιο κατά τῶν ἐξωτερικῶν αἰσθήσεων. Ἐκεῖνος πού τά ἔχει ὑποστεῖ αὐτά, ἐννοεῖ τά λεγόμενα.
  173. Ἄν ὁ ἐσωτερικός μας ἄνθρωπος νήφει, κατά τούς πατέρες, εἶναι σέ θέση νά φυλάξει καί τόν ἔξω ἄνθρωπο. Ἀλλά ἐμεῖς καί οἱ κακοῦργοι δαίμονες ἀπό κοινοῦ διαπράττομε τίς ἁμαρτίες. Καί οἱ δαίμονες μόνο μέ λογισμούς, δηλαδή μέ φανταστικές εἰκόνες, ζωγραφίζουν στό νοῦ ὅπως θέλουν τήν ἁμαρτία· ἐμεῖς ὅμως καί μέ λογισμούς ἐσωτερικώς καί μέ ἔργα ἐξωτερικῶς. Οἱ δαίμονες μή ἔχοντας σῶμα, ἐπειδή εἶναι πνεύματα, μόνο μέ λογισμούς, μέ δολιότητα καί ἀπάτη, προξενοῦν καί στόν ἑαυτό τους καί σ᾿ ἐμᾶς τήν κόλαση. Γιατί ἄν δέν εἶχαν στερηθεῖ τό σῶμα οἱ κακοῦργοι, θά ἔκαναν συνεχῶς καί ἔμπρακτες ἁμαρτίες, ἐπειδή ἡ προαίρεσή τους εἶναι πάντοτε ἕτοιμη στό νά ἀσεβοῦν. 
 Ἡ μονολόγιστη εὐχή σκοτώνει καί κάνει στάχτη τίς ἀπάτες τους. Γιατί ὅταν προσκαλεῖται συνεχῶς καί ἀκούραστα ἀπό ἐμᾶς ὁ Ἰησοῦς, ὁ Θεός καί Υἱός τοῦ Θεοῦ, καθόλου δέν ἐπιτρέπει σ᾿ αὐτούς, οὔτε τήν ἀρχή τῆς εἰσβολῆς ἡ ὁποία καί προσβολή ὀνομάζεται, οὔτε μορφή νά ὑποδείξουν στό νοῦ μέ τόν καθρέφτη τῆς διάνοιας, οὔτε λόγους νά ποῦν στήν καρδιά. Κι ἄν δέν εἰσχωρεῖ στήν καρδιά δαιμονική μορφή, τότε ὅπως εἴπαμε, καί ἡ καρδιά θά εἶναι ἄδεια ἀπό πονηρούς λογισμούς· ἐπειδή οἱ δαίμονες ἔτσι συνηθίζουν, νά πλησιάζουν μέ λογισμούς καί νά διδάσκουν κρυφά τήν κακία.
 συνεχίζεται…..
Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

«ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ» Τῶνερῶν Νηπτικῶν
Τόμος α΄(σελ. 210-211)

Ἐκδόσεις: ”Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας»
Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις ”Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας», γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν. 
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...