ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΚΟΛΛΗΣΕΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΣΤΗ ΓΗ, Ο ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΩΝ ΔΕΝ ΘΡΟΕΙΤΑΙ. ΚΑΙ ΑΝ ΑΔΙΚΗΘΕΙ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΤΙ ΑΔΙΚΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΒΑΖΕΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ(ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ- ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΑΓΙΟΣ)

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

«Τό Ἅγιο Πνεῦμα»

  
  Τό Ἅγιο Πνεῦμα, εἶναι τό τρίτο πρόσωπο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἡ προσευχή, Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε… εἶναι μιά προσευχή στό Ἅγιο Πνεῦμα. Τήν προσευχή αὐτήν πρέπει νά τήν λέμε, πρίν προσευχηθοῦμε, γιά νά μᾶς φωτίσει τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, πῶς νά προσευχηθοῦμε. Γι᾿ αὐτό καί ὁ Χριστιανός κάνει δύο προσευχές. Προσεύχεται, γιά νά προσευχηθεῖ. Καί ἄν τό Πνεῦμα τό Ἅγιο δέν ἔρθει γιά νά λαλήσει διά τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ἀδύνατον ἡ προσευχή τοῦ ἀνθρώπου νά φτάσει στόν οὐρανό. Τό Ἅγιο Πνεῦμα λέγεται καί Παράκλητος, πού σημαίνει παρηγορητής. Λέγεται καί Χάρη τοῦ Θεοῦ, γιατί εἶναι Δωρεά τοῦ Θεοῦ. Ὅλα τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, ἐπιτελοῦνται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα.
  Ἀπό τρεῖς παράγοντες ἐξαρτᾶται, ἄν ὁ ἄνθρωπος ἔχει λάβει χάρη Ἁγίου Πνεύματος:
 α) ἀπό τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς του,
β) ἀπό τήν πίστη του καί
γ) ἀπό τήν δωρεά τοῦ Θεοῦ.
Μπορεῖ κάποιος νά ἔχει τά δύο πρῶτα χαρίσματα, ἀλλά ὁ Θεός νά μήν τοῦ δίνει τή Χάρη, γιατί γνωρίζει κατά οἰκονομία, τί πρέπει νά δώσει καί πότε, ἀνάλογα μέ τό συμφέρον τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτοί οἱ τρεῖς παράγοντες, σέ συνδυασμό μέ τήν ταπείνωση στήν καρδιά του, καθορίζουν τήν πνευματική του πρόοδο. Ἡ ταπείνωση ἕλκει σάν τό ἀλεξικέραυνο τή Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος λαμβάνει κατεξοχήν Χάρη Ἁγίου Πνεύματος μέ τήν Θεία Κοινωνία.
Οἱ καρποί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι: ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθοσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια. Τό νά λές σέ κάποιους νά εἰρηνεύσουν, νά μήν μαλώνουν, εἶναι σάν νά τούς κοροϊδεύεις. Τό ἴδιο πρᾶγμα ἰσχύει καί γιά τούς ὑπόλοιπους καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τά χαρίσματα αὐτά δέν πωλοῦνται, δέν ἀγοράζονται, ἀλλά χαρίζονται στόν ἄνθρωπο πού θά πιστέψει καί θά ἀγαπήσει τόν Χριστό. Ὁ Θεός δίνει τά ἀγαθά αὐτά καί ἡ κατάκτησή τους μακριά ἀπό τό Θεό, εἶναι μία οὐτοπία. Ὁ Χριστός ἐμβολιάζει τόν ἄνθρωπο μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ὁ ἄνθρωπος ἐκφράζει καί διαπράττει ἀκόπως τούς καρπούς αὐτούς.
  Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὅπως τό ρεῦμα στό τρόλεϋ. Δέν ἔχει κανένα κόπο τό τρόλεϋ νά μετακινηθεῖ, ἀρκεῖ οἱ δύο κεραῖες του, νά εἶναι ἀνεβασμένες στό σύρμα μέ τό ρεῦμα. Ἄν εἶναι κατεβασμένες οἱ κεραῖες τοῦ τρόλεϋ, τότε τό τρόλεϋ δέν μπορεῖ νά μετακινηθεῖ καί ἄν ἀκόμα 100 ἄτομα τό σπρώξουν, τό μόνο πού θά καταφέρουν μετά κόπων εἶναι ἡ μετακίνησή του γιά 1-2 μέτρα. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καί στόν ἄνθρωπο. Ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει σχέση μέ τά ἄνω καί ἔχει κατεβασμένες τίς κεραῖες του, οἱ ὁποῖες δέν ἔχουν ἐπαφή μέ τό ρεῦμα (μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ) εἶναι φυσικό, νά τοῦ εἶναι ὅλα κουραστικά, δυσκίνητα, ἀκατόρθωτα, ἀκατάληπτα, ἀκατανόητα. Εἶναι μία σκέτη τρέλα! Ἄν ὅμως ὁ ἄνθρωπος ταπεινωθεῖ καί ἀνεβάσει τίς κεραῖες του καί πιαστοῦν ἀπό τό ρεῦμα, τότε τά πράγματα ἄρδην ἀλλάζουν.
 Τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, πού ἔχουν Χάρη Θεοῦ, δέν μπορεῖ ὁ διάβολος νά τίς καταβάλλει. Ρίχνει ὁ διάβολος τά πυρωμένα βέλη του, μέ τούς λογισμούς, ἀλλά ὁ ἄνθρωπος ἀντιστέκεται. Εἶναι σάν νά ρίχνει κανείς πυρακτωμένα βέλη στή θάλασσα. Τά βέλη, μέ τό πού ἀκουμπᾶνε στό νερό, σβήνει ἡ φωτιά τους.
 Συγκατοίκηση ἔστω μιᾶς ἁμαρτίας, καί Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δέν ὑπάρχει.
Τό περιστέρι εἶναι τό «καθαρότερο πουλί», ἀφοῦ ὅταν πεθάνει τό ταῖρι του, δέν ξαναζευγαρώνει. Γι᾿ αὐτό καί ὁ Θεός τό ἐπέλεξε γιά νά συμβολίζει τό Ἅγιο Πνεῦμα.
  συνεχίζεται……
 Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
 κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
 Ἀμήν.
 
  Ἀπότόβιβλίο:“ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ “
Δημητρίου Παναγόπουλου ἱεροκήρυκος
Ἐκδόσεις:ΟΡθΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ
 Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις ΟΡθΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ” γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τα βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
http://hristospanagia3.blogspot.gr/ 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...