ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΚΟΛΛΗΣΕΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΣΤΗ ΓΗ, Ο ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΩΝ ΔΕΝ ΘΡΟΕΙΤΑΙ. ΚΑΙ ΑΝ ΑΔΙΚΗΘΕΙ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΤΙ ΑΔΙΚΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΒΑΖΕΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ(ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ- ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΑΓΙΟΣ)

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

«Περί προσευχῆς»

Ἅγιος Νεῖλος
Περί προσευχῆς

9. Νά στέκεσαι ὑπομένοντας τόν κόπο, νά προσεύχεσαι μέ ἔνταση καί ἐπιμονή καί νά ἀποστρέφεσαι τίς φροντίδες καί τίς σκέψεις πού σοῦ ἤρθαν. Γιατί σέ ταράζουν καί σέ θορυβοῦν γιά νά παραλύσουν τήν δύναμη καί ἔντασή σου.
10. Ὅταν σέ δοῦν οἱ δαίμονες ὅτι εἶσαι πρόθυμος νά προσευχηθεῖς ἀληθινά, τότε σοῦ φέρνουν στό νοῦ σκέψεις πραγμάτων δῆθεν ἀναγκαίων καί σέ λίγο σέ κάνουν νά τά λησμονήσεις καί παρακινοῦν τό νοῦ νά τά ἀναζητήσει. Καί ἐπειδή αὐτός δέν τά βρίσκει, στενοχωρεῖται καί λυπᾶται. Ὅταν ξανασταθεῖ στήν προσευχή, τοῦ ὑπενθυμίζουν ἐκεῖνα πού τοῦ εἶχαν βάλει στό νοῦ του καί τά ἀναζητοῦσε, γιά νά στραφεῖ ὁ νοῦς σ᾿ αὐτά καί νά χάσει τήν καρποφόρα προσευχή.11. Ἀγωνίσου νά κρατήσεις τό νοῦ κατά τήν ὥρα τῆς προσευχῆς κωφό καί ἄλαλο, καί τότε θά μπορέσεις νά προσευχηθεῖς.

12. Ὅταν σοῦ τύχει πειρασμός, ἤ σέ ἐρεθίζει μιά ἀντιλογία γιά νά στρέψεις τό θυμό σου ἐναντίον ἑνός ἀνθρώπου ἤ νά βάλεις καμιά ἄναρθη φωνή, τότε θυμίσου τήν προσευχή καί τό κρίμα πού ἐπισύρει, καί ἀμέσως θά ἠρεμήσει ἡ ἀτακτη αὐτή κίνηση μέσα σου.
13. Ὅ,τι κάνεις ἐναντίον ἀδελφοῦ σου πού σέ ἀδίκησε, ὅλα θά σοῦ γίνουν ἐμπόδιο στόν καιρό τῆς προσευχῆς.
14. Προσευχή εἶναι γέννημα τῆς πραότητας καί τῆς ἀοργησίας.
15. Προσευχή εἶναι προβολή χαρᾶς καί εὐχαριστίας.
16. Προσευχή εἶναι ἀποτρεπτικό τῆς λύπης καί τῆς μικροψυχίας.
17. Πήγαινε πούλησε τά ὑπάρχοντά σου καί δῶσε στούς φτωχούς1 καί πάρε τό σταυρό σου καί ἀπαρνήσου τόν ἑαυτό σου2, γιά νά μπορέσεις νά προσευχηθεῖς χωρίς περισπασμούς.
18. Ἄν θέλεις νά προσεύχεσαι μέ τρόπο ἀξιέπαινο, νά ἀρνεῖσαι τόν ἑαυτό σου κάθε στιγμή· καί ἄν ὑποφέρεις πάρα πολλά δεινά, νά φιλοσοφήσεις τήν ὠφέλεια τῆς προσευχῆς.
Ὁποιαδήποτε δυσκολία ὑπομείνεις καί φιλοσοφήσεις τή μηδαμινότητά της, τόν καρπό της θά τόν βρεῖς στήν ὥρα τῆς προσευχῆς.
συνεχίζεται…..
Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
«ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ» Τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν
Τόμος α΄
(σελ. 221-222)
Ἐκδόσεις: ”Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας»


 Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  ”Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
http://hristospanagia3.blogspot.gr/ 

http://www.hristospanagia.gr/?p=59741
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...