ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΚΟΛΛΗΣΕΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΣΤΗ ΓΗ, Ο ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΩΝ ΔΕΝ ΘΡΟΕΙΤΑΙ. ΚΑΙ ΑΝ ΑΔΙΚΗΘΕΙ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΤΙ ΑΔΙΚΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΒΑΖΕΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ(ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ- ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΑΓΙΟΣ)

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

«Περί προσευχῆς»

Ἅγιος Νεῖλος
Περί προσευχῆς

45. Ὅταν προσεύχεσαι, φύλαγε δυνατά τή μνήμη σου νά μή βάζει ἐμπρός σου τά δικά σου, ἀλλά νά παρακινεῖς τόν ἑαυτό σου νά ἐννοεῖ μπροστά σέ ποιόν βρίσκεται. Γιατί ὁ νοῦς ἔχει στή φύση του νά παρασύρεται πάρα πολύ ἀπό τή μνήμη στόν καιρό τῆς προσευχῆς.
 46. Στήν ὥρα τῆς προσευχῆς ἡ μνήμη σοῦ φέρνει ἤ φαντασίες παλαιῶν πραγμάτων, ἤ νέες φροντίδες, ἤ τό πρόσωπο ἐκείνου πού σ᾿ ἔχει λυπήσει.
47. Ὁ διάβολος φθονεῖ πάρα πολύ τόν ἄνθρωπο πού προσεύχεται, καί μεταχειρίζεται κάθε μηχανή γιά νά διαφθείρει τόν σκοπό του. Δέν παύει λοιπόν νά κινεῖ τίς σκέψεις τῶν πραγμάτων μέ τή μνήμη καί νά ἀνακατώνει ὅλα τά πάθη μέ τή σάρκα, γιά νά μπορέσει νά ἐμποδίσει τήν ἄριστη ἐργασία τῆς προσευχῆς καί τήν ἀνάβαση τοῦ νοῦ στό Θεό.

48. Ὅταν μεταχειριστεῖ ὁ διάβολος πολλά μέσα καί δέν μπορέσει νά ἐμποδίσει τήν προσευχή τοῦ δικαίου, τότε ἀποσύρεται γιά λίγο καί τόν ἐκδικεῖται κατόπιν, ἀφοῦ προσευχηθεῖ. Εἴτε τόν ἀνάβει γιά νά τόν κάνει νά ὀργιστεῖ, καταστρέφοντας τήν ἄριστη κατάσταση τοῦ νοῦ πού δημιουργήθηκε ἀπό τήν προσευχή, ἤ ἀφοῦ τόν ἐρεθίσει σέ παράλογη ἡδονή, μολύνει τό νοῦ του.
49. Ὅταν προσευχηθεῖς ὅπως πρέπει, περίμενε ἐκεῖνα πού δέν πρέπει, καί στάσου γενναῖα, γιά νά φυλάξεις τόν καρπό τῆς προσευχῆς. Γιατί ἀπό τήν ἀρχή σ᾿ αὐτό ἔχεις ταχθεῖ, νά ἐργάζεσαι καί νά φυλάγεις1. Μή λοιπόν, ἀφοῦ ἐργαστεῖς, ἀφήσεις ἀφύλακτο ὅ,τι ἔκανες· ἄν τό ἀφήσεις, δέν ὠφελήθηκες διόλου ἀπό τήν προσευχή σου.
50. Ὅλος ὁ πόλεμος ἀνάμεσα σέ μᾶς καί τούς ἀκάθαρτους δαίμονες, δέ γίνεται γιά τίποτε ἄλλο, παρά γιά τήν πνευματική προσευχή. Γιατί πολύ ἐχθρική καί ἐνοχλητική γίνεται σ᾿ αὐτούς ἡ προσευχή, ἐνῶ σ᾿ ἐμᾶς εἶναι πρόξενος σωτηρίας, τερπνή καί εὐχάριστη.
51. Τί θέλουν οἱ δαίμονες νά κάνουν νά ἐνεργήσει σ᾿ ἐμᾶς; Γαστριμαργία, πορνεία, φιλαργυρία, ὀργή, μνησικακία καί τά λοιπά πάθη, γιά νά παχύνει ἀπό αὐτά ὁ νοῦς καί νά μήν μπορέσει νά προσευχηθεῖ ὅπως πρέπει. Γιατί ὅταν ὑπερισχύσουν τά πάθη, δέν τόν ἀφήνουν νά κινεῖται λογικά.
συνεχίζεται…..
Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
«ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ» Τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν
Τόμος α΄
(σελ.224 )
Ἐκδόσεις: ”Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας»


  Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις ”Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
http://hristospanagia3.blogspot.gr/  
1Γεν. 2 : 15.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...