ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΚΟΛΛΗΣΕΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΣΤΗ ΓΗ, Ο ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΩΝ ΔΕΝ ΘΡΟΕΙΤΑΙ. ΚΑΙ ΑΝ ΑΔΙΚΗΘΕΙ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΤΙ ΑΔΙΚΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΒΑΖΕΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ(ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ- ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΑΓΙΟΣ)

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Πειρασμοί.Ὄνειρα καί πλάνη-Ἡ πειρασμική θλίψη

 
«ΠEIΡΑΣΜΟΙ»
Ἀπό τό βιβλίο «ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»
Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου
Ὄνειρα καί πλάνη
«Στό γράμμα πού μοῦ στείλατε τήν Μ. Τεσσαρακοστή, μέ ρωτᾶτε ἄν μποροῦμε νά πιστεύουμε στά ὄνειρα. Καλύτερα νά μήν πιστεύουμε. Ἐάν ὁ ἐχθρός στόν ξύπνιο φέρνει πολλές ἀνόητες καί ἐπιβλαβεῖς φαντασίες, πόσο μᾶλλον στόν κοιμισμένο.
Μιά ἄσχημη σκέψι εἶναι ἕνα ἐχθρικό βέλος. Τό ρίχνει ὁ διάβολος κυρίως στήν ὥρα τῆς προσευχῆς γιά ν᾿ ἀποσπάση τόν νοῦ ἀπό τόν Θεό καί νά τόν ἀπασχολήση μέ κάτι τό ἁμαρτωλό. Ὅταν ἡ προσοχή προσηλωθῆ σ᾿ αὐτό, τότε ὁ ἐχθρός θά πλησιάσει καί θ᾿ ἀρχίσει ἕνα συστηματικό ἔργο μέσα στόν νοῦ καί στήν καρδιά.
Θά ρυπάνει τήν ψυχή καί θά ἐξάψει ἄπρεπα αἰσθήματα καί πάθη. Στήν περίπτωσι αὐτή ἕνα μέσο σωτηρίας ὑπάρχει: Νά στραφῆ ἀμέσως ἡ προσοχή σέ κάτι διαφορετικό καί ἐκεῖ νά σταματήση».
«Σᾶς ἀπασχολοῦν τά ὄνειρα; Προσπαθεῖτε νά τά ἐξηγήσετε; Τά θεωρεῖτε προφητικά; Τούς δίνετε ἰδιαίτερη σημασία; Κινδυνεύετε τότε νά πλανηθῆτε. Λάβατε τά μέτρα σας προτοῦ προλάβη ὁ ἐχθρός νά σᾶς ἀπατήση. Θά σᾶς παρουσιάσει ὄνειρα εὐχάριστα καί κατόπιν θά σᾶς σπείρει τό λογισμό: «Ὁ Θεός σοῦ τά στέλνει γιά νά σέ ἀμείψη γιά τούς κόπους σου». Δυό-τρεῖς παρόμοιες ἐπιθέσεις καί ἡ ἀδύνατη ψυχή κλονίζεται καί πείθεται στά λόγια τοῦ πονηροῦ. Δέν ἀργεῖ τότε νά φουντώση ἡ αὐταρέσκεια, ἡ αὐτοεκτίμησις, ἡ ὑπερηφάνεια… Ἐφ᾿ ὅσον ὁ ἐχθρός καταφέρη ν᾿ ἀπατήση ἔτσι μιά ψυχή, ὅλα τά ὑπόλοιπα θά τοῦ ἔλθουν ὁμαλά».
Ἡ πειρασμική θλίψη
«Μοῦ γράφετε ὅτι θλῖψις καί στενοχώρια σᾶς ταλαιπωρεῖ. Αὐτό εἶναι ἐνέργεια τοῦ ἐχθροῦ. Ὁ διάβολος μισεῖ τίς ἥσυχες καρδιές. Τίς γεμίζει μέ λύπη καί ταραχή. Φυγαδεύει ἀπ᾿ αὐτές τήν κατάστασι τῆς εἰρήνης. Προσευχηθῆτε στόν Κύριο καί τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί θά παρηγορηθεῖτε».

Τέλος καί τῷ Θεῷ δόξα!

 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...