ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΚΟΛΛΗΣΕΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΣΤΗ ΓΗ, Ο ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΩΝ ΔΕΝ ΘΡΟΕΙΤΑΙ. ΚΑΙ ΑΝ ΑΔΙΚΗΘΕΙ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΤΙ ΑΔΙΚΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΒΑΖΕΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ(ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ- ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΑΓΙΟΣ)

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

Καρκίνος καί AIDS. Ποιμαντική ἀσθενῶν.Ἐπίλογος

 
Δ. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

Καρκίνος καί AIDS. Ποιμαντική ἀσθενῶν.

Ὁ Ὅσιος εἶχε μία θεόπνευστη ποιμαντική ἀντιμετώπιση τῶν πασχόντων ἀπό ποικίλες νόσους, ὅπως καρκίνος, AIDS κ.λ.π. Γενικά τόνιζε ὅτι ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς, ἡ ἄσκηση καί ἡ νηστεία ὠφελεῖ πάρα πολύ τό σῶμα καί τό θεραπεύει. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἡ ἁμαρτία, ἡ ἐμπαθής ζωή, τό ἄγχος καί ὁ ἐγωισμός δημιουργοῦν ποικίλα σωματικά νοσήματα.
Ἄν κάποιος ἀσθενής ἀκολουθήσει τίς θεοφώτιστες ὁδηγίες τοῦ Ἁγίου, ὁπωσδήποτε θά ὠφεληθεῖ. Ἀκόμη καί ἄν δέν θεραπευθεῖ πλήρως, λ.χ. ἀπό τόν καρκίνο, τουλάχιστον σταματᾶ τήν ἐξέλιξη του, ἐφ’ ὅσον βέβαια αὐτό συμφωνεῖ μέ τό Θεῖο θέλημα.
Πολύ σημαντικά καί θεραπευτικά εἶναι ὅσα παραθέτει πνευματικό του παιδί:
«Σέ μία συζήτηση, πού ἔκανε ὁ πατήρ Πορφύριος στό Νοσοκομεῖο Συγγροῦ μέ μία Πανεπιστημιακή γιατρό γιά θέματα καρκίνου καί AIDS, διετύπωσε σημαντικές ἀπόψεις: «Ἔχω κάνει κι ἐγώ ἔρευνα γιά τόν καρκίνο καί ἔχω βρεῖ ἀρκετά στοιχεῖα.
Ὁ καρκίνος κυρίως βγαίνει σέ μπερδεμένες ψυχές, σέ ἀγχώδεις ἀνθρώπους, σέ βασανισμένους ἀπό διάφορα γεγονότα, σέ καταπιεσμένους. Ὅταν πάθης κάτι καί σοῦ ποῦν ὅτι εἶναι καρκίνος, πρέπει νά δοθῆς πολύ στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Νά ἠρεμήσης, νά ἡσυχάσης, ν’ ἀγαπήσεις τόν κόσμο, νά τ’ ἀγαπήσεις ὅλα. Νά εἶσαι ὅλο ἀγάπη καί δοξολογία στόν Θεό. Καί νά ἁγιάση ἡ ψυχή σου. Κι ὅταν ἁγιάση ἡ ψυχή σου, ὅταν προσκολληθῆς στόν Θεό καί γίνη ἠρεμία, τό συμπαθητικό καί τό παρασυμπαθητικό καί ὅλα τά συστήματα τοῦ ὀργανισμοῦ θά ἠρεμήσουν καί τότε ὁ καρκίνος, ἄν δέν θεραπευθῆ, τουλάχιστον θά μείνη ἐκεῖ πού βρίσκεται…
Σού εἶπαν ὅτι ἔχεις AIDS. Ἀλλά, ὅταν λέμε ἔτσι, πρέπει νά εἶσαι γεμάτος χαρά. Ὄχι, ἔχω αὐτή τήν ἀρρώστια, συνεπῶς θά πεθάνω. Τίποτα! Θά μελετήσεις τήν Γραφή. Θά δῆς ὅτι δέν ὑπάρχει θάνατος καί ὅτι ὅποιος πιστεύει στά λόγια του Θεοῦ δέν πεθαίνει ποτέ!»[175]. Φωτισμένη διακριτικότατη ποιμαντική πού προσανατολίζει στόν ἀληθινό προορισμό μας: τό σύν Χριστῷ εἶναι νῦν καί ἀεί.

[175] Γ. Κρουσταλλάκη, Γέρων Πορφύριος τόμ. Α΄, Ἐκδ. Ἐν πλῷ, σελ. 100. 
 ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Κατακλείοντας, ἄς ζητήσουμε τίς πρεσβεῖες τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου ἔτσι, ὥστε νά λειτουργοῦμε σωστά ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τόσο οἱ Πνευματικοί Πατέρες-ἐξομολόγοι, ὅσο καί ὅλοι μας ὡς ἐξομολογούμενοι καί μετανοοῦντες πιστοί, γιά νά δοξάζεται τό Πανάγιον Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Εἴθε νά ἀξιωθοῦμε νά εἰσέλθουμε στήν «ἐπίγεια ἄκτιστη Ἐκκλησία», ὅπως δίδασκε ὁ Ὅσιος, προγευόμενοι τήν Οὐράνια μακαριότητα.
Αὐτό βεβαιότατα θά ἐπιτευχθεῖ, ἄν ἔχουμε ὡς πρότυπο τήν ζωή καί τηρήσουμε τίς ὑποθῆκες τοῦ μακαριστοῦ Ὁσίου Γέροντος, τοῦ διακριτικώτατου καί πολυχαρισματούχου Πνευματικοῦ Πατρός, πού διέλαμψε πρωτίστως ὡς ὑποτακτικός-μετανοῶν, ἀσκούμενος καί ἀδιαλείπτως ἐξομολογούμενος πιστός.
Ἄς ἔχουμε τίς θεοπειθεῖς εὐχές Του.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!

                                           Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Ἀγαπίου Μοναχοῦ,
  1. Σωτήρη Ἀδαμίδη,
-          Θεραπευτική τῶν Πατέρων καί ψυχανάλυση, Ἐκδόσεις Σταμούλη
  1. Γιαννιτσιώτη Κ.,
-     «Κοντά στό Γέροντα Πορφύριο» (Ἕνα πνευματικοπαίδι του θυμᾶται), Ἐκδ. Ἱεροῦ Γυναικείου Ἡσυχαστηρίου «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος», Ἀθήνα-1995.
  1. Ἰωαννίδη Κ.,
-     Ὁ Γέρων Πορφύριος, ἔκδοση 9η, Ἀθήνα 2005.
-     Γεροντικό τοῦ 20ου αἰῶνος, Ἐκδ. Ν. Παναγόπουλος, Α΄ ἔκδ. 1999
  1. Κρουσταλλάκη Γ.,
-     Ὁ Γέρων Πορφύριος,Ἰχνηλασία, Γ΄ ἔκδοση.
-     Γέρων Πορφύριος τόμ. Α΄, Ἐκδ. Ἐν πλῷ,
  1. Κωστάκου Ἄννα,
  1. Πορφυρίου ἱερομονάχου,
     –  Ἀνθολόγιο συμβουλῶν, Α’ ἔκδοση, 2002.
       -  Βίος καί λόγοι, Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς, Ζ΄ ἔκδοση, Χανιά 2006
 - Ἐπιστολή Γέροντος Πορφυρίου πρός τά πνευματικά του παιδιά, Ἐν  Καυσοκαλυβίοις τήν 4/17 Ἰουνίου 1991. Βρίσκεται στό: Αἰκατερίνας μοναχῆς, Ἡ ἀγαπῶσα καρδία, Ἐκδόσεις Ἐφραιμιάς, Κονταριώτισσα Κατερίνης.
- Συνομιλία γιά τήν κατάθλιψη, Ἐκδ. Ἡ Μεταφόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι, ἐμπεριεχόμενο φυλλάδιο.
-  Τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές, ἔκδ. Ἱεροῦ Γυναικείου Ἡσυχαστηρίου «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος», Κ.Π. 3, ἀπομαγνητοφωνημένη συνομιλία τοῦ γέροντος Πορφυρίου μέ φίλους τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν πού ἔγινε τό 1989.
- Ὁ Χριστός εἶναι τό Πᾶν (Κασσέττα), ἔκδ. Ἱεροῦ Γυναικείου Ἡσυχαστηρίου «Ἡ  Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος», συνομιλία τοῦ π. Πορφυρίου μέ πνευματικά του παιδιά. Τμήματα τῆς συνομιλίας ἀπομαγνητοφωνημένα βρίσκονται στό: Κρουσταλλάκη Γ., Ὁ Γέρων Πορφύριος,Ἰχνηλασία, Γ΄ ἔκδοση.
              -   Μη ζητάς να σ’ αγαπούν,
                     http://1myblog.pblogs.gr/2008/08/mh-zhtas-na-s-agapoyn-p-porfyrios.html
  1. Ρωμανίδου Ἰ. Πρωτοπρ.,
-     Πατερική Θεολογία, Ἐκδ. Παρακαταθήκη, Θεσσαλονίκη 2004. 
  1. Συνομιλία γιά τόν Ἅγιο Πορφύριο μέ τόν κ. Γ. Ἀρβανίτη
(στενό συνεργάτη τοῦ Ἁγίου) στό Μήλεσι στίς 17-2-2015.
Ἡ συνομιλία εἶναι δημοσιευμένη 1)στό Ἱστολόγιο http://hristospanagia3.blogspot.gr/ καί 2)στήν Ἱστοσελίδα: http://www.hristospanagia.gr/ μέ τίτλο Συνομιλία γιά τόν Ἅγιο Πορφύριο μέ τόν κ. Γ. Ἀρβανίτη_mp3 στίς ἡλεκτρονικές διευθύνσεις http://hristospanagia3.blogspot.gr/2015/03/mp3_28.html καί http://www.hristospanagia.gr/?p=39473 ἀντίστοιχα.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...