ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΚΟΛΛΗΣΕΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΣΤΗ ΓΗ, Ο ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΩΝ ΔΕΝ ΘΡΟΕΙΤΑΙ. ΚΑΙ ΑΝ ΑΔΙΚΗΘΕΙ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΤΙ ΑΔΙΚΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΒΑΖΕΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ(ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ- ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΑΓΙΟΣ)

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Ἡ Θεία Χάρη.Ἡ μεγάλη ἀρετή.Ἡ ἰσχυρή προαίρεση.

 
Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός;
 Ἡ Θεία Χάρη. «Στούς ἁγίους ὄχι μόνο τά λόγια ἀλλά καί τά πρόσωπά τους εἶναι γεμάτα ἀπό πνευματική χάρη»[19].
      Ἡ μεγάλη ἀρετή. «Ὤ! πόση εἶναι ἡ ἀρετή τῶν ἁγίων! Ὄχι μόνο τά λόγια τους, οὔτε τά σώματα, ἀλλά καί αὐτά τά ἱμάτια σέ ὅλην τήν κτίση πάντα εἶναι ἀξιοσέβαστα. Πολλές φορές τό λιοντάρι πέφτοντας στά δίκτυα συλλαμβάνεται. Οἱ ἅγιοι ὅταν δένονται τότε γίνονται ἰσχυρότεροι. Τό λιοντάρι βρυχᾶται καί διώχνει ὅλα τά θηρία.
Ὁ ἅγιος ὁμιλεῖ καί ἀποδιώκει μακρυά τούς δαίμονες ἀπό παντοῦ»[20].     Ἡ ἰσχυρή προαίρεση. Οἱ Ἅγιοι εἶχαν πολύ δυνατή προαίρεση γιά τό Θεό. Εἵλκυαν ἔτσι πολύ μεγάλη Χάρη. «Οἱ ἅγιοι καί μεγάλοι ἄνδρες ἐκεῖνοι κοινωνοῦσαν τῆς ἰδίας φύσεως μέ ἐμᾶς ἀλλά ὄχι καί τῆς προαιρέσεως (εἶχαν τήν ἴδια μ’ ἐμᾶς φύση, ἀλλ΄ ὄχι τήν ἴδια προαίρεση). Γι’ αὐτό καί εἵλκυαν πολλή Χάρη»[21].
 Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
 [19] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τούς Ἀνδριάντας, Γ΄. ΕΠΕ 32, 12. PG 49, 48. «Τῶν ἁγίων οὐχί τά ῥήματα μόνον, ἀλλά καί αὐτά τά πρόσωπα πνευματικῆς γέμει χάριτος».
[20] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τούς Ἀνδριάντας, Η΄. ΕΠΕ 32, 224-226. PG 49, 99-100. .«Ὤ! πόση τῶν ἁγίων ἡ ἀρετή! Οὐχί τά ῥήματα αὐτῶν μόνον, οὐδέ τά σώματα, ἀλλά καί αὐτά τά ἱμάτια τῇ κτίσει πάσῃ πάντοτέ εἰσιν αἰδέσιμα. Ὁ λέων εἰς δίκτυα πολλάκις ἐμπεσών ἁλίσκεται, οἱ δέ ἅγιοι δεθέντες τότε ἰσχυρότεροι γίνονται. Ὁ λέων φθέγγεται καί τά θηρία φυγαδεύει πάντα. Ὁ ἅγιος φθέγγεται καί τούς δαίμονας ἐλαύνει μακρόθεν πάντοθεν».
[21] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τάς Πράξεις, ΜΓ΄. ΕΠΕ 16Α, 582. PG 60, 305. «Οἱ ἅγιοι καί μεγάλοι ἄνδρες ἐκεῖνοι τῆς μέν ἐκ φύσεως τῆς αὐτῆς ἐκοινώνουν ἡμῖν, τῆς δέ προαιρέσεως οὐκέτι, διό καί πολλήν ἐπισπῶντο τήν χάριν».

http://www.hristospanagia.gr/?p=42691#more-42691
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...